NOVO: POLETJE RAZVOJA POTENCIALOV

JAVNO IN POSLOVNO NASTOPANJE

Zelo pomembno je, da smo v svoji komunikaciji in svojih predstavitvah jasni, zanimivi in kredibilni. Dober nastop je poleg strokovnosti, rezultat pripravljenosti, suverenosti in samozavesti – veščin, ki jih lahko do potankosti izpilite s treningi.

Večinski del našega nastopa predstavlja vizualnost, kar pa ne pomeni zgolj kako oseba izgleda ali kako je oblečena, temveč tudi kakšno energijo oddaja, kakšna je njena govorica telesa, mimika obraza ter kakšen stik s publiko uspe vzpostaviti. Prav tako pomemben del našega nastopa je avditivnost. Močni vidiki nebesedne komunikacije se namreč izražajo prav v kakovosti izrečenega. Najmanjši del našega nastopa torej ostane sporočilu. To pa ne pomeni, da je slednje najmanj pomembno, nasprotno, sporočilo je najbolj pomembno. Treba pa se je zavedati, da če ostala elementa, vizualnost in avditivnost, našega sporočila ne podpreta, naši poslušalci sporočila ne slišijo in pustimo lahko celo napačen vtis. Četrti faktor, ki podpira vse tri elemente, pa je naše stanje duha ali 100 odstotna psihična pripravljenost. Naše misli upravljajo naš glas, telo, tremo, osredotočenost in um.

JAVNO IN POSLOVNO NASTOPANJE

Zelo pomembno je, da smo v svoji komunikaciji in svojih predstavitvah jasni, zanimivi in kredibilni. Dober nastop je poleg strokovnosti, rezultat pripravljenosti, suverenosti in samozavesti – veščin, ki jih lahko do potankosti izpilite s treningi.

Večinski del našega nastopa predstavlja vizualnost, kar pa ne pomeni zgolj kako oseba izgleda ali kako je oblečena, temveč tudi kakšno energijo oddaja, kakšna je njena govorica telesa, mimika obraza ter kakšen stik s publiko uspe vzpostaviti. Prav tako pomemben del našega nastopa je avditivnost. Močni vidiki nebesedne komunikacije se namreč izražajo prav v kakovosti izrečenega. Najmanjši del našega nastopa torej ostane sporočilu. To pa ne pomeni, da je slednje najmanj pomembno, nasprotno, sporočilo je najbolj pomembno. Treba pa se je zavedati, da če ostala elementa, vizualnost in avditivnost, našega sporočila ne podpreta, naši poslušalci sporočila ne slišijo in pustimo lahko celo napačen vtis. Četrti faktor, ki podpira vse tri elemente, pa je naše stanje duha ali 100 odstotna psihična pripravljenost. Naše misli upravljajo naš glas, telo, tremo, osredotočenost in um.

Telesna govorica je pri nastopanju zelo pomembna. S telesno govorico govorjenje spremenite v pripovedovanje in občinstvu slikate besede. Vaše telo ves čas govori kdo ste, tudi ko ste tiho, zato je zelo pomembno, da je vaša drža odločna in pokončna, da vzpostavljate pristen očesni stik z vašimi poslušalci ter da je gibanje vašega telesa usklajeno z gestikulacijo rok. Kretnje morajo biti pristne, kot tudi sam govorec.

Ob nastopanju nam mnogokrat izzive povzroča trema, zato udeleženci našega usposabljanja usvojijo tudi šest korakov za obvladovanje treme in vaje za njeno premagovanje.

Telesna govorica je pri nastopanju zelo pomembna. S telesno govorico govorjenje spremenite v pripovedovanje in občinstvu slikate besede. Vaše telo ves čas govori kdo ste, tudi ko ste tiho, zato je zelo pomembno, da je vaša drža odločna in pokončna, da vzpostavljate pristen očesni stik z vašimi poslušalci ter da je gibanje vašega telesa usklajeno z gestikulacijo rok. Kretnje morajo biti pristne, kot tudi sam govorec.

Ob nastopanju nam mnogokrat izzive povzroča trema, zato udeleženci našega usposabljanja usvojijo tudi šest korakov za obvladovanje treme in vaje za njeno premagovanje.

a) Online nastopanje – Webinar z Anjo Križnik Tomažin

Število udeležencev ni omejeno

Trajanje izobraževanja: 1,5 ur

 • Prvi termin: 9. julij 2020 ob 17:00 – 18:30
 • Drugi termin: 25. avgust 2020 ob 13:00 – 14:30

Dogodki letošnjega leta so od vseh nas zahtevali hitro prilagoditev in reorganizacijo klasične komunikacije. V času karantene smo vsi začeli komunicirati online, kar pa je od nas zahtevalo nova znanja in prilagoditev starega načina vodenja sestankov, prestavitev novih idej, projektov, produktov itd. Oddaljen način komuniciranja bo marsikatero podjetje ohranilo tudi v prihodnosti, saj virtualna komunikacija prinaša marsikatere prednosti. Iskoristite te prednosti ter se naučite kako verodostojno, suvereno ter zanimivo komunicirati in nastopati online.

a) Online nastopanje – Webinar z Anjo Križnik Tomažin

Število udeležencev ni omejeno

Trajanje izobraževanja: 1,5 ur

 • Prvi termin: 9. julij 2020 ob 17:00 – 18:30
 • Drugi termin: 25. avgust 2020 ob 13:00 – 14:30

Dogodki letošnjega leta so od vseh nas zahtevali hitro prilagoditev in reorganizacijo klasične komunikacije. V času karantene smo vsi začeli komunicirati online, kar pa je od nas zahtevalo nova znanja in prilagoditev starega načina vodenja sestankov, prestavitev novih idej, projektov, produktov itd. Oddaljen način komuniciranja bo marsikatero podjetje ohranilo tudi v prihodnosti, saj virtualna komunikacija prinaša marsikatere prednosti. Iskoristite te prednosti ter se naučite kako verodostojno, suvereno ter zanimivo komunicirati in nastopati online.

b) 1-dnevno usposabljanje z Nino Smole

Trajanje izobraževanja: 8 ur

 • Prvi termin: 10. julij 2020 ob 09:00 – 16:00
 • Drugi termin: 16. julij 2020 ob 09:00 – 16:00
 • Tretji termin: 18. avgust 2020 ob 09:00 – 16:00

Dodatna možnost po dogovoru: nadaljevanje usposabljanja individualno z Anjo Križnik Tomažin ali Nino Smole.

Udeleženci na našem usposabljanju usvojijo:

 • teorijo javnega in poslovnega nastopanja,
 • ključne elemente uspešne prezentacije,
 • prepričljiv in suveren nastop,
 • jasno artikulacijo in interpretacijo,
 • odpravo motečih mašil,
 • samozavestno in razumljivo komunikacijo,
 • verodostojno govorico telesa,
 • pravilno dihanje s prepono,
 • upravljanje s tremo,
 • prilagajanje glasu sporočilu,
 • pravilno strukturiranje sporočila,
 • jasno podajanje sporočila,
 • uspešno pripravo na nastop,
 • zakonitosti PPT prezentacije ter
 • kako postati dober pripovedovalec s pomočjo zgodb.

b) 1-dnevno usposabljanje z Nino Smole

Trajanje izobraževanja: 8 ur

 • Prvi termin: 10. julij 2020 ob 09:00 – 16:00
 • Drugi termin: 16. julij 2020 ob 09:00 – 16:00
 • Tretji termin: 18. avgust 2020 ob 09:00 – 16:00

Dodatna možnost po dogovoru: nadaljevanje usposabljanja individualno z Anjo Križnik Tomažin ali Nino Smole.

Udeleženci na našem usposabljanju usvojijo:

 • teorijo javnega in poslovnega nastopanja,
 • ključne elemente uspešne prezentacije,
 • prepričljiv in suveren nastop,
 • jasno artikulacijo in interpretacijo,
 • odpravo motečih mašil,
 • samozavestno in razumljivo komunikacijo,
 • verodostojno govorico telesa,
 • pravilno dihanje s prepono,
 • upravljanje s tremo,
 • prilagajanje glasu sporočilu,
 • pravilno strukturiranje sporočila,
 • jasno podajanje sporočila,
 • uspešno pripravo na nastop,
 • zakonitosti PPT prezentacije ter
 • kako postati dober pripovedovalec s pomočjo zgodb.

c) 2-dnevno usposabljanje z Nino Smole

Trajanje izobraževanja: 2x 8 ur

 • Prvi termin: 14. julij 2020 in 15. julij 2020 ob 09:00 – 16:00
 • Drugi termin: 4. avgust 2020 in 5. avgust 2020 ob 09:00 – 16:00

Dodatna možnost po dogovoru: nadaljevanje usposabljanja individualno z Anjo Križnik Tomažin ali Nino Smole.

Udeleženci na našem usposabljanju usvojijo:

 • teorijo javnega in poslovnega nastopanja,
 • ključne elemente uspešne prezentacije,
 • prepričljiv in suveren nastop,
 • jasno artikulacijo in interpretacijo,
 • odpravo motečih mašil,
 • samozavestno in razumljivo komunikacijo,
 • verodostojno govorico telesa,
 • pravilno dihanje s prepono,
 • upravljanje s tremo,
 • prilagajanje glasu sporočilu,
 • pravilno strukturiranje sporočila,
 • jasno podajanje sporočila,
 • uspešno pripravo na nastop,
 • zakonitosti PPT prezentacije ter
 • kako postati dober pripovedovalec s pomočjo zgodb.

Drugi dan 2-dnevnega usposabljanja je namenjen izvajanju različnih vaj. Z izvajanjem vaj osvojeno teorijo prenesemo v prakso, nastope udeležencev analiziramo ter jim sproti podajamo povratno informacijo za nadgradnjo njihovega nastopa.

Vsak nastop udeleženca posnamemo s kamero. Posnetke lahko z udeležencem analiziramo sproti ali pa jih prejme po končanem izobraževanju na svoj e-mail za lastno nadaljnjo nadgradnjo.

c) 2-dnevno usposabljanje z Nino Smole

Trajanje izobraževanja: 2x 8 ur

 • Prvi termin: 14. julij 2020 in 15. julij 2020 ob 09:00 – 16:00
 • Drugi termin: 4. avgust 2020 in 5. avgust 2020 ob 09:00 – 16:00

Dodatna možnost po dogovoru: nadaljevanje usposabljanja individualno z Anjo Križnik Tomažin ali Nino Smole.

Udeleženci na našem usposabljanju usvojijo:

 • teorijo javnega in poslovnega nastopanja,
 • ključne elemente uspešne prezentacije,
 • prepričljiv in suveren nastop,
 • jasno artikulacijo in interpretacijo,
 • odpravo motečih mašil,
 • samozavestno in razumljivo komunikacijo,
 • verodostojno govorico telesa,
 • pravilno dihanje s prepono,
 • upravljanje s tremo,
 • prilagajanje glasu sporočilu,
 • pravilno strukturiranje sporočila,
 • jasno podajanje sporočila,
 • uspešno pripravo na nastop,
 • zakonitosti PPT prezentacije ter
 • kako postati dober pripovedovalec s pomočjo zgodb.

Drugi dan 2-dnevnega usposabljanja je namenjen izvajanju različnih vaj. Z izvajanjem vaj osvojeno teorijo prenesemo v prakso, nastope udeležencev analiziramo ter jim sproti podajamo povratno informacijo za nadgradnjo njihovega nastopa.

Vsak nastop udeleženca posnamemo s kamero. Posnetke lahko z udeležencem analiziramo sproti ali pa jih prejme po končanem izobraževanju na svoj e-mail za lastno nadaljnjo nadgradnjo.

SKUPINSKA HIPNOZA

Hipnoza je metoda dela, s katero dosegamo cilje, ki si jih želimo ter spreminjamo nezaželene navade.

Hipnoza je orodje, ki nam omogoča vpogled v najgloblji del našega uma. S pomočjo hipnoze lahko poiščemo in odpravimo vzroke za naše negativno doživljanje sveta in ljudi okrog nas. V naši podzavesti se namreč nahajajo vsa prepričanja, ki jih imamo o sebi in svetu. Velika večina teh prepričanj je nezavednih, saj smo jih pridobili že v zgodnjem otroštvu. Ta prepričanja usmerjajo tok naših misli, ki ustvarjajo našo realnost, naše doživljanje sebe in sveta.

SKUPINSKA HIPNOZA

Hipnoza je metoda dela, s katero dosegamo cilje, ki si jih želimo ter spreminjamo nezaželene navade.

Hipnoza je orodje, ki nam omogoča vpogled v najgloblji del našega uma. S pomočjo hipnoze lahko poiščemo in odpravimo vzroke za naše negativno doživljanje sveta in ljudi okrog nas. V naši podzavesti se namreč nahajajo vsa prepričanja, ki jih imamo o sebi in svetu. Velika večina teh prepričanj je nezavednih, saj smo jih pridobili že v zgodnjem otroštvu. Ta prepričanja usmerjajo tok naših misli, ki ustvarjajo našo realnost, naše doživljanje sebe in sveta.

Hipnoza je enostaven proces, ki nas pripelje v stanje, kjer lahko spreminjamo svoje navade ali obujamo spomine, ki smo jih v vsakodnevnem življenju spravili v svojo podzavest. V hipnozo vstopimo sami, ker tako želimo, ne pa zaradi hipnotizerjevega vpliva. Hipnotično stanje je torej odvisno od klientove namere oziroma želje. Hipnoterapevti smo le vodiči, ki z raznimi tehnikami pomagamo, da stopite v stanje popolne sproščenosti telesa in uma.

Ljudem se s hipnozo ter hipnoterapijo pomaga do sprememb tako na osebni kot tudi poslovni ravni.

S pomočjo hipnoze si lahko pomagate na vseh področjih.

Hipnoza je enostaven proces, ki nas pripelje v stanje, kjer lahko spreminjamo svoje navade ali obujamo spomine, ki smo jih v vsakodnevnem življenju spravili v svojo podzavest. V hipnozo vstopimo sami, ker tako želimo, ne pa zaradi hipnotizerjevega vpliva. Hipnotično stanje je torej odvisno od klientove namere oziroma želje. Hipnoterapevti smo le vodiči, ki z raznimi tehnikami pomagamo, da stopite v stanje popolne sproščenosti telesa in uma.

Ljudem se s hipnozo ter hipnoterapijo pomaga do sprememb tako na osebni kot tudi poslovni ravni.

S pomočjo hipnoze si lahko pomagate na vseh področjih.

Hipnoterapija je učinkovito orodje pri:

 • odpravljanju treme,
 • zmanjšanju stresa,
 • izboljšanju samozavesti,
 • izboljšanju spomina,
 • hujšanju in preoblikovanju prehranjevalnih navad,
 • fobijah in strahovih,
 • nespečnosti,
 • izboljšanju koncentracije in fokusa,
 • izboljšanju spolnega sla,
 • odvajanju od kajenja,
 • grizenju nohtov,
 • škrtanju z zobmi (bruksizem),
 • jecljanju,
 • izboljšanju športnih rezultatih,
 • izboljšanju prodajnega uspeha,
 • in drugo.

Hipnoterapija je učinkovito orodje pri:

 • odpravljanju treme,
 • zmanjšanju stresa,
 • izboljšanju samozavesti,
 • izboljšanju spomina,
 • hujšanju in preoblikovanju prehranjevalnih navad,
 • fobijah in strahovih,
 • nespečnosti,
 • izboljšanju koncentracije in fokusa,
 • izboljšanju spolnega sla,
 • odvajanju od kajenja,
 • grizenju nohtov,
 • škrtanju z zobmi (bruksizem),
 • jecljanju,
 • izboljšanju športnih rezultatih,
 • izboljšanju prodajnega uspeha,
 • in drugo.

a) Skupinska hipnoza: Odpravljanje treme pred nastopanjem

Trajanje izobraževanja: 2 uri

 • Prvi termin: 13. julij 2020 ob 9:00 – 11:00
 • Drugi termin: 3. avgust 2020 ob 15:00 – 17:00

a) Skupinska hipnoza: Odpravljanje treme pred nastopanjem

Trajanje izobraževanja: 2 uri

 • Prvi termin: 13. julij 2020 ob 9:00 – 11:00
 • Drugi termin: 3. avgust 2020 ob 15:00 – 17:00

b) Dvig samozavesti

Trajanje izobraževanja: 2 uri

 • Prvi termin: 13. julij 2020 ob 12:00 – 14:00
 • Drugi termin: 3. avgust 2020 ob 12:00 – 14:00

b) Dvig samozavesti

Trajanje izobraževanja: 2 uri

 • Prvi termin: 13. julij 2020 ob 12:00 – 14:00
 • Drugi termin: 3. avgust 2020 ob 12:00 – 14:00

c) Obvladovanje stresa

Trajanje izobraževanja: 2 uri

 • Prvi termin: 13. julij 2020 ob 15:00 – 17:00
 • Drugi termin: 3. avgust 2020 ob 9:00 – 11:00

c) Obvladovanje stresa

Trajanje izobraževanja: 2 uri

 • Prvi termin: 13. julij 2020 ob 15:00 – 17:00
 • Drugi termin: 3. avgust 2020 ob 9:00 – 11:00

d) Hujšanje – preoblikovanje vzorcev prehranjevanja

Trajanje izobraževanja: 2x 2 uri

 • Prvi termin: 30. julij 2020 ob 16:00 – 18:00 in 6. avgust 2020 ob 16:00 – 18:00 (Obvezna udeležba pri obeh terminih.)
 • Drugi termin: 20. avgust 2020 ob 16:00 – 18:00 in 27. avgust 2020 ob 16:00 – 18:00 (Obvezna udeležba pri obeh terminih.)

d) Hujšanje – preoblikovanje vzorcev prehranjevanja

Trajanje izobraževanja: 2x 2 uri

 • Prvi termin: 30. julij 2020 ob 16:00 – 18:00 in 6. avgust 2020 ob 16:00 – 18:00 (Obvezna udeležba pri obeh terminih.)
 • Drugi termin: 20. avgust 2020 ob 16:00 – 18:00 in 27. avgust 2020 ob 16:00 – 18:00 (Obvezna udeležba pri obeh terminih.)

INDIVIDUALNA IZOBRAŽEVANJA

Trajanje in termini individualnih izobraževanj so po dogovoru.

INDIVIDUALNA IZOBRAŽEVANJA

Trajanje in termini individualnih izobraževanj so po dogovoru.

Samohipnoza je odlično orodje za: sprostitev in odklop od vsakodnevnega stresa, samopomoč in učinkovito delo na sebi. Omogoča umiritev uma, globoko telesno sproščenost, pomaga pri nespečnosti, nakopičenem stresu ter v nas ustvarja harmonijo in mir. Samohipnoza je najbolj enostaven, naraven in direkten način komuniciranja z našo podzavestjo. Na srečanju hipnoterapevt klienta nauči samohipnoze in tako lahko klient v nadaljnje sam vstopa v hipnotično stanje, kadarkoli želi.
V praksi se je samohipnoza pokazala za zelo uspešno pri: dvigu samozavesti, prenehanju kajenja in ostalih odvisnosti, zmanjšanju telesne teže, kontroli stresa, hitrejšemu in boljšemu učenju, izboljšanju samopodobe in spomina, doseganju boljših športnih dosežkov in koncentracije, pretiranih čustvenih odzivih na določene osebe ali življenjske situacije, občutku zadovoljstva in harmonije in pri osebni rasti.
Najboljša lastnost samohipnoze pa je, da jo lahko popolnoma prilagodite svojim potrebam in željam. Samohipnozo lahko sprožite kjerkoli in kadarkoli, ko se počutite varno in udobno. Ta sposobnost in zmožnost ostane z vami celo življenje.

Samohipnoza je odlično orodje za: sprostitev in odklop od vsakodnevnega stresa, samopomoč in učinkovito delo na sebi. Omogoča umiritev uma, globoko telesno sproščenost, pomaga pri nespečnosti, nakopičenem stresu ter v nas ustvarja harmonijo in mir. Samohipnoza je najbolj enostaven, naraven in direkten način komuniciranja z našo podzavestjo. Na srečanju hipnoterapevt klienta nauči samohipnoze in tako lahko klient v nadaljnje sam vstopa v hipnotično stanje, kadarkoli želi.
V praksi se je samohipnoza pokazala za zelo uspešno pri: dvigu samozavesti, prenehanju kajenja in ostalih odvisnosti, zmanjšanju telesne teže, kontroli stresa, hitrejšemu in boljšemu učenju, izboljšanju samopodobe in spomina, doseganju boljših športnih dosežkov in koncentracije, pretiranih čustvenih odzivih na določene osebe ali življenjske situacije, občutku zadovoljstva in harmonije in pri osebni rasti.
Najboljša lastnost samohipnoze pa je, da jo lahko popolnoma prilagodite svojim potrebam in željam. Samohipnozo lahko sprožite kjerkoli in kadarkoli, ko se počutite varno in udobno. Ta sposobnost in zmožnost ostane z vami celo življenje.

PRIJAVA

Na izobraževanja se lahko prijavite po telefonu:
051 339 205 ali po e-mailu: info@anjakrizniktomazin.si

Maksimalno število prijavljenih udeležencev je 10.
Usposabljanja se izvedejo v primeru zadostnih prijav.

Lokacija izvedbe izobraževanj: v naših poslovnih prostorih na
Dolenjski cesti 318, Lavrica

Brezplačna parkirna mesta so na voljo pred stavbo.

pisarna-akt
cialis