RAZVOJ V PODJETJIH

KOMUNIKACIJA

Doseganje poslovnih ciljev je odvisno tudi od sposobnosti sodelovanja med posamezniki, ki imajo različne vrednote, vedenje, izražanje in komuniciranje.

Verjetno se velikokrat sprašujete zakaj lahko z nekaterimi ljudmi odlično sodelujete, komunicirate, rešujete probleme, kreirate cilje in poti, z drugimi pa nikakor ne ujamete pravega načina sporazumevanja, sodelovanja in vse prehitro zajadrate v konflikt.

Komunikacijske delavnice izvajamo z uporabo orodij SDI® , ki vodijo v uspešnejšo organizacijo z izgradnjo odnosov in učinkovitejšim obvladovanjem konfliktov.

KOMUNIKACIJA

Doseganje poslovnih ciljev je odvisno tudi od sposobnosti sodelovanja med posamezniki, ki imajo različne vrednote, vedenje, izražanje in komuniciranje.

Verjetno se velikokrat sprašujete zakaj lahko z nekaterimi ljudmi odlično sodelujete, komunicirate, rešujete probleme, kreirate cilje in poti, z drugimi pa nikakor ne ujamete pravega načina sporazumevanja, sodelovanja in vse prehitro zajadrate v konflikt.

Komunikacijske delavnice izvajamo z uporabo orodij SDI® , ki vodijo v uspešnejšo organizacijo z izgradnjo odnosov in učinkovitejšim obvladovanjem konfliktov.

ORODJA SDI®

SDI® so orodja za osebnostni razvoj in učinkovito delo v skupinah in govori o tem, zakaj ter kako smo ljudje različni in kako se ravno zaradi te različnosti lahko nadgrajujemo, spodbujamo ter se učimo drug od drugega, ne pa iščemo napake in negativnosti pri drugače mislečih. Kako naše vedenje, naša prepričanja in naša notranja motivacija vplivajo na naše vedenje in vedenje drugih. Uči nas, kako prepoznati, razumeti in spoštovati ljudi, ki razmišljajo drugače kot mi, ki reagirajo in čutijo drugače kot mi, ki imajo drugačen sistem vrednot, ki jih motivira, drugačne vrline in prioritete, cilje ter smeri.

ORODJA SDI®

SDI® so orodja za osebnostni razvoj in učinkovito delo v skupinah in govori o tem, zakaj ter kako smo ljudje različni in kako se ravno zaradi te različnosti lahko nadgrajujemo, spodbujamo ter se učimo drug od drugega, ne pa iščemo napake in negativnosti pri drugače mislečih. Kako naše vedenje, naša prepričanja in naša notranja motivacija vplivajo na naše vedenje in vedenje drugih. Uči nas, kako prepoznati, razumeti in spoštovati ljudi, ki razmišljajo drugače kot mi, ki reagirajo in čutijo drugače kot mi, ki imajo drugačen sistem vrednot, ki jih motivira, drugačne vrline in prioritete, cilje ter smeri.

Komplet SDI® orodij vsebuje 8 različnih vprašalnikov, ki v celotnem obsegu pripeljejo do
360-stopinjske povratne informacije.

Komplet SDI® orodij vsebuje 8 različnih vprašalnikov, ki v celotnem obsegu pripeljejo do
360-stopinjske povratne informacije.

Z osnovnim SDI® vprašalnikom spoznamo sistem vrednot, ki nas v življenju motivira, in konfliktno zaporedje posameznika. Osnovni SDI® vprašalnik posameznike razvrsti v sedem osnovnih vrednostnih sistemov, ki jih določamo z različnimi barvami.

Pri portretu osebnih vrlin posameznik v razpredelnico razvrsti 28 vrlin oziroma oblik vedenja, ki jih uporablja v odnosih z drugimi. To orodje seznani ljudi z vrlinami, ki jih najpogosteje in najmanj pogosto uporabljajo v odnosih z drugimi ter pokaže posameznikom, kako lahko razvijajo vrednote, kot so timsko sodelovanje, kultura in manjkajoče vrline. Spoznanje osebnih vrlin vodi do učinkovitejšega upravljanja z vedenji.

»Če so določene vrline pretirane, jih je mogoče dojemati kot slabosti.«

Portret pretiranih vrlin posameznika seznanja s tistimi vrlinami, pri katerih se nagiba k občasnemu pretiravanju, kar lahko vodi v osebno nezadovoljstvo in morebitne izvore medsebojnih konfliktov.

S pomočjo tega orodja pridobimo povratne informacije, ki nam pokažejo, kako nas vidijo drugi takrat, ko vse poteka brez težav, in tudi takrat, ko pride do težav. Rezultati nam pokažejo, kako nas dojema oseba, ki nam je ponudila povratno informacijo.

Portret povratne informacije za osebne vrline za nas izdela druga oseba. Ob primerjavi tega portreta s svojim portretom osebnih vrlin spoznamo, kako nas vidijo drugi posamezniki oziroma katera vedenja menijo, da uporabljamo najpogosteje.

S portretom povratne informacije za pretirane vrline nam posamezniki sporočijo, katere pretirane vrline zaznavajo pri nas. Spoznanje le teh je zelo pomembno, saj lahko pretirane vrline vodijo v nežele konflikte.

Z uporabo orodja SDI® Expectations Edition lahko razjasnite, določite in nadzorujete pričakovanja o vlogi posameznikov in medsebojnih odnosov. Če ljudje vedo, kaj se od njih pričakuje, lahko zmanjšajo konflikte in okrepijo sodelovanje. Orodje je še posebej uporabno v situacijah, kjer imajo ljudje različna ali nejasna pričakovanja ali ko se o svojih pričakovanjih sploh ne pogovarjajo. Primerjava pričakovanj različnih ljudi o določeni vlogi ali odnosu nam pomaga priti do splošnega soglasja o pričakovanjih. Orodje deluje kot objektiven forum, v katerem lahko vsak izrazi svoja pričakovanja in se z ostalimi pogovori o morebitnih razlikah brez groženj ali obsojanja.

To orodje lahko uporabimo za samoocenjevanje lastne vloge v podjetju in kot orodje za pridobivanje pričakovanj drugih sodelavcev za našo vlogo v podjetju. V portretu pričakovanj razporedimo 28 različnih vrlin oziroma vedenj tako, kot menimo, da jih potrebujemo za učinkovito opravljanje svojega dela v podjetju.

Z osnovnim SDI® vprašalnikom spoznamo sistem vrednot, ki nas v življenju motivira, in konfliktno zaporedje posameznika. Osnovni SDI® vprašalnik posameznike razvrsti v sedem osnovnih vrednostnih sistemov, ki jih določamo z različnimi barvami.

Pri portretu osebnih vrlin posameznik v razpredelnico razvrsti 28 vrlin oziroma oblik vedenja, ki jih uporablja v odnosih z drugimi. To orodje seznani ljudi z vrlinami, ki jih najpogosteje in najmanj pogosto uporabljajo v odnosih z drugimi ter pokaže posameznikom, kako lahko razvijajo vrednote, kot so timsko sodelovanje, kultura in manjkajoče vrline. Spoznanje osebnih vrlin vodi do učinkovitejšega upravljanja z vedenji.

»Če so določene vrline pretirane, jih je mogoče dojemati kot slabosti.«

Portret pretiranih vrlin posameznika seznanja s tistimi vrlinami, pri katerih se nagiba k občasnemu pretiravanju, kar lahko vodi v osebno nezadovoljstvo in morebitne izvore medsebojnih konfliktov.

S pomočjo tega orodja pridobimo povratne informacije, ki nam pokažejo, kako nas vidijo drugi takrat, ko vse poteka brez težav, in tudi takrat, ko pride do težav. Rezultati nam pokažejo, kako nas dojema oseba, ki nam je ponudila povratno informacijo.

Portret povratne informacije za osebne vrline za nas izdela druga oseba. Ob primerjavi tega portreta s svojim portretom osebnih vrlin spoznamo, kako nas vidijo drugi posamezniki oziroma katera vedenja menijo, da uporabljamo najpogosteje.

S portretom povratne informacije za pretirane vrline nam posamezniki sporočijo, katere pretirane vrline zaznavajo pri nas. Spoznanje le teh je zelo pomembno, saj lahko pretirane vrline vodijo v nežele konflikte.

Z uporabo orodja SDI® Expectations Edition lahko razjasnite, določite in nadzorujete pričakovanja o vlogi posameznikov in medsebojnih odnosov. Če ljudje vedo, kaj se od njih pričakuje, lahko zmanjšajo konflikte in okrepijo sodelovanje. Orodje je še posebej uporabno v situacijah, kjer imajo ljudje različna ali nejasna pričakovanja ali ko se o svojih pričakovanjih sploh ne pogovarjajo. Primerjava pričakovanj različnih ljudi o določeni vlogi ali odnosu nam pomaga priti do splošnega soglasja o pričakovanjih. Orodje deluje kot objektiven forum, v katerem lahko vsak izrazi svoja pričakovanja in se z ostalimi pogovori o morebitnih razlikah brez groženj ali obsojanja.

To orodje lahko uporabimo za samoocenjevanje lastne vloge v podjetju in kot orodje za pridobivanje pričakovanj drugih sodelavcev za našo vlogo v podjetju. V portretu pričakovanj razporedimo 28 različnih vrlin oziroma vedenj tako, kot menimo, da jih potrebujemo za učinkovito opravljanje svojega dela v podjetju.

Uporaba orodij SDI® je zelo široka in njihove prednosti so:

 • Večja učinkovitost posameznikov, skupin in podjetja.
 • Izboljšana medsebojna komunikacija.
 • Sporazumevanje in ekipno delo.
 • Zmanjšanje stopnje stresa na delovnem mestu.
 • Reševanje in upravljanje konfliktov.
 • Boljše razumevanje konkurence in poslovnih partnerjev.
 • Učinkovitejše vodenje.
 • Motivacija in vključenost zaposlenih.
 • Izboljšani rezultati prodaje.
 • Učinkovitejši sestanki.
 • Izboljšana kakovost življenja posameznika.

Po analizi uporabljenih in prodanih SDI vprašalnikov smo bili v letu 2018 na 3. mestu v Sloveniji, na kar smo zelo ponosni.

Po analizi uporabljenih in prodanih SDI vprašalnikov smo bili v letu 2018 na 3. mestu v Sloveniji, na kar smo zelo ponosni.

AKTIVNO POSLUŠANJE

“Ljudje ne poslušamo, da bi razumeli, temveč da si oblikujemo odgovor ali argument.”

Aktivno poslušanje je pripravljenost in sposobnost zaznavanja in razumevanja osebe, s katero komuniciramo. Je način poslušanja, s katerim skuša poslušalec razumeti čustva, potrebe in želje, da bi lahko v celoti razumel informacije sogovornikovega zornega kota ne glede na to, ali se z njim strinja ali ne.

AKTIVNO POSLUŠANJE

“Ljudje ne poslušamo, da bi razumeli, temveč da si oblikujemo odgovor ali argument.”

Aktivno poslušanje je pripravljenost in sposobnost zaznavanja in razumevanja osebe, s katero komuniciramo. Je način poslušanja, s katerim skuša poslušalec razumeti čustva, potrebe in želje, da bi lahko v celoti razumel informacije sogovornikovega zornega kota ne glede na to, ali se z njim strinja ali ne.

Zaradi slabega poslušanja:

 • škodimo sebi in drugim;
 • prehitro delamo zaključke ali dajemo nasvete;
 • smo slabi pogajalci;
 • nepravilno vzpostavimo odnos;
 • ne rešimo problema na najboljši možen način;
 • spodbujamo konflikte in nerazumevanje.

Zaradi slabega poslušanja:

 • škodimo sebi in drugim;
 • prehitro delamo zaključke ali dajemo nasvete;
 • smo slabi pogajalci;
 • nepravilno vzpostavimo odnos;
 • ne rešimo problema na najboljši možen način;
 • spodbujamo konflikte in nerazumevanje.

Z namenom razumevanja svojega sogovornika brez komunikacijskih šumov se lahko naučite
6 korakov aktivnega poslušanja.

Z namenom razumevanja svojega sogovornika brez komunikacijskih šumov se lahko naučite 6 korakov aktivnega poslušanja.

POVRATNA INFORMACIJA

»Povratna informacija je največje darilo, ki ga lahko prejmete za osebno in poslovno rast.«

Napredna podjetja v svojih kulturah spodbujajo redno podajanje pozitivnih in negativnih povratnih informacij med zaposlenimi, kar močno vpliva na postavljanje višjih ciljev in doseganje večjih uspehov posameznikov in s tem organizacije.

POVRATNA INFORMACIJA

»Povratna informacija je največje darilo, ki ga lahko prejmete za osebno in poslovno rast.«

Napredna podjetja v svojih kulturah spodbujajo redno podajanje pozitivnih in negativnih povratnih informacij med zaposlenimi, kar močno vpliva na postavljanje višjih ciljev in doseganje večjih uspehov posameznikov in s tem organizacije.

S pravilno podano povratno informacijo posameznik ve, kaj dela dobro in pri čem ga sodelavci cenijo. S tem krepi občutek samoučinkovitosti, samospoštovanja, notranjo motivacijo ter dosega višjo raven učinkovitosti. Hkrati pa se ob pravilno podani negativni povratni informaciji zaveda, kje so njegove šibke točke, kaj lahko spremeni ali nadgradi, da bo pri svojem delu še uspešnejši.

Kadar je neka kritika oziroma povratna informacija podana ali prejeta v čustvenem stanju, je lahko neuporabna, saj ne doseže tistega dela možganov, kjer se učenje dejansko izvaja. Zato je treba razumeti, komu podajamo povratno informacijo in katero tehniko podajanja povratne informacije bomo uporabili v določeni situaciji ali pri določeni osebi.

S pravilno podano povratno informacijo posameznik ve, kaj dela dobro in pri čem ga sodelavci cenijo. S tem krepi občutek samoučinkovitosti, samospoštovanja, notranjo motivacijo ter dosega višjo raven učinkovitosti. Hkrati pa se ob pravilno podani negativni povratni informaciji zaveda, kje so njegove šibke točke, kaj lahko spremeni ali nadgradi, da bo pri svojem delu še uspešnejši.

Kadar je neka kritika oziroma povratna informacija podana ali prejeta v čustvenem stanju, je lahko neuporabna, saj ne doseže tistega dela možganov, kjer se učenje dejansko izvaja. Zato je treba razumeti, komu podajamo povratno informacijo in katero tehniko podajanja povratne informacije bomo uporabili v določeni situaciji ali pri določeni osebi.

POSLOVNI BONTON

»Bonton nam pove več kot tisoč besed.«

Poslovni bonton je osnova vsakega uspešnega podjetnika, na kateri gradi dober in dolgoročen poslovni odnos.

Hitro se lahko znajdemo v neprijetni situaciji, če ne vemo, kako se obleči v skladu s poslovnim bontonom, koga predstaviti komu, kdo ima prednost pri vstopu v prostor ali postrežbi kave, kako pristopiti k nekomu na dogodku, kako sprejeti goste ali poslovne partnerje, kako jih posesti, da nanje naredimo dober vtis, kolikšen je posameznikov osebni prostor, kako pravilno uporabljati nazive ter kako se rokovati. Slednje je običajno celo prvi stik, ki ga vzpostavimo s svojim sogovornikom, in dejanje, ki nam veliko pove o našem sogovorniku in nas samih.

POSLOVNI BONTON

»Bonton nam pove več kot tisoč besed.«

Poslovni bonton je osnova vsakega uspešnega podjetnika, na kateri gradi dober in dolgoročen poslovni odnos.

Hitro se lahko znajdemo v neprijetni situaciji, če ne vemo, kako se obleči v skladu s poslovnim bontonom, koga predstaviti komu, kdo ima prednost pri vstopu v prostor ali postrežbi kave, kako pristopiti k nekomu na dogodku, kako sprejeti goste ali poslovne partnerje, kako jih posesti, da nanje naredimo dober vtis, kolikšen je posameznikov osebni prostor, kako pravilno uporabljati nazive ter kako se rokovati. Slednje je običajno celo prvi stik, ki ga vzpostavimo s svojim sogovornikom, in dejanje, ki nam veliko pove o našem sogovorniku in nas samih.

RAZVOJ TIMA

»Skupina je tako močna, kot so močni medsebojni odnosi.«

Naša strast je razvijati skupine, v katerih vladajo odkritost, spoštovanje, učinkovitost, povezanost in timski duh. Naš cilj je skupino pripeljati do produktivnejših odnosov, kjer se člani tima med seboj spodbujajo, izzivajo in rastejo skupaj. Kjer je jasno opredeljeno, kaj drug od drugega pričakujejo, kakšni so njihovi osebni, timski in organizacijski cilji.

RAZVOJ TIMA

»Skupina je tako močna, kot so močni medsebojni odnosi.«

Naša strast je razvijati skupine, v katerih vladajo odkritost, spoštovanje, učinkovitost, povezanost in timski duh. Naš cilj je skupino pripeljati do produktivnejših odnosov, kjer se člani tima med seboj spodbujajo, izzivajo in rastejo skupaj. Kjer je jasno opredeljeno, kaj drug od drugega pričakujejo, kakšni so njihovi osebni, timski in organizacijski cilji.

Naš pristop dela s skupinami je:

 • Profiliranje članov tima z orodji SDI®
 • Identificiranje vrlin in izzivov tima
 • Grajenje na:
  • Medsebojnih odnosih, sodelovanju in spoštovanju
  • Upravljanju in reševanju konfliktov
  • Opredelitvijo pričakovanj do sebe in drugih
  • Podajanju povratnih informacij članom tima

Naš pristop dela s skupinami je:

 • Profiliranje članov tima z orodji SDI®
 • Identificiranje vrlin in izzivov tima
 • Grajenje na:
  • Medsebojnih odnosih, sodelovanju in spoštovanju
  • Upravljanju in reševanju konfliktov
  • Opredelitvijo pričakovanj do sebe in drugih
  • Podajanju povratnih informacij članom tima

Pri razvoju tima uporabljamo različne oblike usposabljanj, od skupinskih delavnic do timskih coachingov, teambuildingov in individualnih coachingov.

Pri razvoju tima uporabljamo različne oblike usposabljanj, od skupinskih delavnic do timskih coachingov, teambuildingov in individualnih coachingov.

VODENJE

RAZVOJ AVTENTIČNIH VODIJ

“Ko se zavedam svojih čustev in sem v stiku z njimi, sem močan”

Zahodna družba je v preteklosti vse družbene sisteme, kamor sodijo tudi organizacijski, gradila na razumski ravni. Čustva so bila v sistemih prej obravnavana kot škodljiva kot koristna. Razum je seveda pomemben del našega življenja in nam služi za umevanje stvari. Vendar če um postavljamo kot najvišjo instanco v naših odnosih, v bistvu zgubljamo. Zakaj? Zato, ker je človek celostno bitje in imajo čustva v našem življenju zelo pomembno vlogo. Tudi v organizacijskem delovanju in sploh na področju dela z ljudmi, kamor sodi tudi vodenje. Prav zaradi tega bodo v bodoče žele konkurenčno prednost na trgu tiste organizacije, v katerih bodo vodje zmogli s svojim odnosom narediti razliko v pristopu do svojih sodelavcev. To bo odnos, v katerem bodo zaposleni začutili pristnost, zaupanje, sodelovalnost, spoštljivost. Odnos, ki bo sam po sebi gradil zavzete zaposlene. To pa bodo lahko naredili samo vodje, ki bodo razumeli svoj čustveni svet, svoje odzive v odnosih, vodje, ki bodo v globokem stiku s seboj. Ti vodje bodo lahko tudi na najbolj pristen način živeli vrednote in strategijo organizacije in jo skupaj s sodelavci pretvarjali v poslovne rezultate.

VODENJE

RAZVOJ AVTENTIČNIH VODIJ

“Ko se zavedam svojih čustev in sem v stiku z njimi, sem močan”

Zahodna družba je v preteklosti vse družbene sisteme, kamor sodijo tudi organizacijski, gradila na razumski ravni. Čustva so bila v sistemih prej obravnavana kot škodljiva kot koristna. Razum je seveda pomemben del našega življenja in nam služi za umevanje stvari. Vendar če um postavljamo kot najvišjo instanco v naših odnosih, v bistvu zgubljamo. Zakaj? Zato, ker je človek celostno bitje in imajo čustva v našem življenju zelo pomembno vlogo. Tudi v organizacijskem delovanju in sploh na področju dela z ljudmi, kamor sodi tudi vodenje. Prav zaradi tega bodo v bodoče žele konkurenčno prednost na trgu tiste organizacije, v katerih bodo vodje zmogli s svojim odnosom narediti razliko v pristopu do svojih sodelavcev. To bo odnos, v katerem bodo zaposleni začutili pristnost, zaupanje, sodelovalnost, spoštljivost. Odnos, ki bo sam po sebi gradil zavzete zaposlene. To pa bodo lahko naredili samo vodje, ki bodo razumeli svoj čustveni svet, svoje odzive v odnosih, vodje, ki bodo v globokem stiku s seboj. Ti vodje bodo lahko tudi na najbolj pristen način živeli vrednote in strategijo organizacije in jo skupaj s sodelavci pretvarjali v poslovne rezultate.

Naš način dela pri razvoju avtentičnih vodij je kombinacija skupinskih delavnic ter individualnih coachingov. Slednji temeljijo na predhodnem merjenju vodstvenih kompetenc z metodo 360-stopinjskega ocenjevanja ter metodo 360-stopinjske povratne informacije z orodji SDI®, ki ju izvedemo za vsakega posameznika.

Naš način dela pri razvoju avtentičnih vodij je kombinacija skupinskih delavnic ter individualnih coachingov. Slednji temeljijo na predhodnem merjenju vodstvenih kompetenc z metodo 360-stopinjskega ocenjevanja ter metodo 360-stopinjske povratne informacije z orodji SDI®, ki ju izvedemo za vsakega posameznika.

STRES NA DELOVNEM MESTU

»S stresom se soočamo vsi, a le redki so tisti, ki znajo z njim upravljati.«

STRES NA DELOVNEM MESTU

»S stresom se soočamo vsi, a le redki so tisti, ki znajo z njim upravljati.«

KAJ JE ZA VAS STRES?

KAJ VAS SPRAVLJA V STRES?

KAKO GA DOJEMATE?

KAJ VAM POVZROČA?

KAKO SE Z NJIM ŽE SPOPADATE?

Ljudje smo zaradi hitrega življenjskega tempa in mnogih obveznosti velikokrat izpostavljeni stresu, treba pa je vedeti, da so odzivi na stres od posameznika do posameznika različni. Nekateri se zaradi izpostavljenosti stresu soočajo s pospešenim srčnim utripom, hitrim dihanjem, neodločnostjo, pozabljivostjo, spet drugi s plitkim dihanjem, pretiranim potenjem, pasivnostjo, nezmožnostjo koncentracije, občutkom osamljenosti, anksioznostjo ali celo negativnimi mislimi.

Naloga vodij je, da prepoznajo prisotnost stresa na delovnih mestih ter poskrbijo za dobro počutje svojih zaposlenih. Dobra klima znotraj podjetja namreč sorazmerno povečuje produktivnost dela in izboljšuje medsebojne odnose znotraj tima.

Če se znotraj tima soočate s stresom in stresnimi situacijami v večjih količinah ali v daljšem časovnem obdobju, lahko to usodno vpliva na vaše psihično in fizično zdravje. Produktivnost pri delu se posledično zmanjša, oslabijo se medsebojni odnosi in kakovost življenja upade. V takšnih situacijah moramo znake stresa prepoznati, s stresom upravljati in tako zmanjšati njegove negativne učinke.

Ljudje smo zaradi hitrega življenjskega tempa in mnogih obveznosti velikokrat izpostavljeni stresu, treba pa je vedeti, da so odzivi na stres od posameznika do posameznika različni. Nekateri se zaradi izpostavljenosti stresu soočajo s pospešenim srčnim utripom, hitrim dihanjem, neodločnostjo, pozabljivostjo, spet drugi s plitkim dihanjem, pretiranim potenjem, pasivnostjo, nezmožnostjo koncentracije, občutkom osamljenosti, anksioznostjo ali celo negativnimi mislimi.

Naloga vodij je, da prepoznajo prisotnost stresa na delovnih mestih ter poskrbijo za dobro počutje svojih zaposlenih. Dobra klima znotraj podjetja namreč sorazmerno povečuje produktivnost dela in izboljšuje medsebojne odnose znotraj tima.

Če se znotraj tima soočate s stresom in stresnimi situacijami v večjih količinah ali v daljšem časovnem obdobju, lahko to usodno vpliva na vaše psihično in fizično zdravje. Produktivnost pri delu se posledično zmanjša, oslabijo se medsebojni odnosi in kakovost življenja upade. V takšnih situacijah moramo znake stresa prepoznati, s stresom upravljati in tako zmanjšati njegove negativne učinke.

Upravljanje s stresom se začne s spremembo razmišljanja, dejanj in ravnanja posameznika, za to pa so ključne tehnike obvladovanja stresa:

 • učinkovito upravljanje časa z določanjem prioritet in razdrobitvijo plana,
 • osebna analiza z introspekcijo lastnih čustev, hotenj, misli in ciljev za prihodnost,
 • kratke in učinkovite vaje, ki vam pomagajo preiti iz stanja stresa v stanje sproščenosti in novega zagona za opravljanje dela.

Upravljanje s stresom se začne s spremembo razmišljanja, dejanj in ravnanja posameznika, za to pa so ključne tehnike obvladovanja stresa:

 • učinkovito upravljanje časa z določanjem prioritet in razdrobitvijo plana,
 • osebna analiza z introspekcijo lastnih čustev, hotenj, misli in ciljev za prihodnost,
 • kratke in učinkovite vaje, ki vam pomagajo preiti iz stanja stresa v stanje sproščenosti in novega zagona za opravljanje dela.

Upravljanje s stresom se začne pri spremembi razmišljanja, dejanj in ravnanja posameznika, za to pa so ključne tehnike obladovanja stresa:

 • učinkovito upravljanje časa, z določanjem prioritet in razdrobitvijo plana,
 • osebna analiza z introspekcijo lastnih čustev, hotenj, misli in ciljev za prihodnost,
 • kratke in učinkovite vaje, ki vam pomagajo preiti iz stanja stresa v stanje sproščenosti in novega zagona za opravljanje dela.

POZITIVNA NARAVNANOST NA DELOVNEM MESTU

»Moč pozitivne naravnanosti in razvoj pozitivnega načina razmišljanja sta najpomembnejši odliki, s katerima lahko vsak spremeni svoje življenje.«

S pozitivno naravnanostjo obračamo miselnost. Pomaga nam, da na življenje in situacije, ki jih doživljamo, gledamo s pozitivne plati, ki jo postavljamo pred negativno platjo.

V kolikor razmišljate na pozitiven način, boste imeli pozitivne rezultate.

POZITIVNA NARAVNANOST NA DELOVNEM MESTU

»Moč pozitivne naravnanosti in razvoj pozitivnega načina razmišljanja sta najpomembnejši odliki, s katerima lahko vsak spremeni svoje življenje.«

S pozitivno naravnanostjo obračamo miselnost. Pomaga nam, da na življenje in situacije, ki jih doživljamo, gledamo s pozitivne plati, ki jo postavljamo pred negativno platjo.

V kolikor razmišljate na pozitiven način, boste imeli pozitivne rezultate.

NEUSPEŠNI LJUDJE RAZMIŠLJAJO …

 • o stvareh, ki jih delajo jezne ali žalostne,
 • o preteklih dogodkih,
 • o tem, česa nočejo,
 • koga kriviti za svoje težave.

USPEŠNI LJUDJE

Razmišljajo …

 • kaj želijo in
 • kako to dobiti.


Imajo …

 • jasne cilje in
 • so prepričani, da jih bodo slej ko prej dosegli.

Vzemite kontrolo nad svojimi mislimi v svoje roke.

NEUSPEŠNI LJUDJE RAZMIŠLJAJO …

 • o stvareh, ki jih delajo jezne ali žalostne,
 • o preteklih dogodkih,
 • o tem, česa nočejo,
 • koga kriviti za svoje težave.

USPEŠNI LJUDJE

Razmišljajo …

 • kaj želijo in
 • kako to dobiti.


Imajo …

 • jasne cilje in
 • so prepričani, da jih bodo slej ko prej dosegli.

Vzemite kontrolo nad svojimi mislimi v svoje roke.