POSLOVNI IN JAVNI NASTOP

POSLOVNI NASTOP

Se sprašujete, kako bi predstavili svoje storitve, izdelke ali podjetje na način, ki bo prepričal vašega sogovornika?

Poslovni nastop je naravnan s ciljem poslovnega uspeha. S spoznanjem ključnih elementov prepričljivega nastopa ob pripovedovanju zgodb zlahka navdušite svoje občinstvo. Odličen nastop in izjemno prezentiranje sta ključni veščini managerjev, vodij, prodajnikov in vseh zaposlenih.

Učinkovito prezentiranje je veliko več kot zgolj posredovanje informacij.

POSLOVNI NASTOP

Se sprašujete, kako bi predstavili svoje storitve, izdelke ali podjetje na način, ki bo prepričal vašega sogovornika?

Poslovni nastop je naravnan s ciljem poslovnega uspeha. S spoznanjem ključnih elementov prepričljivega nastopa ob pripovedovanju zgodb zlahka osupnete svoje občinstvo. Odličen nastop in izjemno prezentiranje sta ključni veščini managerjev, vodij, prodajnikov in vseh zaposlenih.

Učinkovito prezentiranje je veliko več kot zgolj posredovanje informacij.

PRODAJNI NASTOP

Nastopanje je del vsakdana vsakega prodajalca in komercialista. Vsak prodajalec je po poklicu tudi govorec. Marsikdo že sam ve, da je pri prodaji zelo pomembna prava govorica telesa, ustrezen ton glasu in dobra priprava. Vprašanje pa je, koliko se temu posveča, proučuje in nadgrajuje. Pomembno je, kakšen prvi vtis pusti, kako zgradi zaupanje, kako ohranja pozornost pri kupcu ter ga prepriča v zaključek prodaje. Prav ti ključni elementi v prodaji so ključni elementi dobrega poslovnega nastopa.

PRODAJNI NASTOP

Nastopanje je del vsakdana vsakega prodajalca in komercialista. Vsak prodajalec je po poklicu tudi govorec. Marsikdo že sam ve, da je pri prodaji zelo pomembna prava govorica telesa, ustrezen ton glasu in dobra priprava. Vprašanje pa je, koliko se temu posveča, proučuje in nadgrajuje. Pomembno je, kakšen prvi vtis pusti, kako zgradi zaupanje, kako ohranja pozornost pri kupcu ter ga prepriča v zaključek prodaje. Prav ti ključni elementi v prodaji so ključni elementi dobrega poslovnega nastopa.

PREZENTIRANJE S PPT

Računalniško podprta prezentacija lahko govorca podkrepi ali zasenči. Naučite se zakonitosti dobre prezentacije. Na primer: kakšna naj bo celotna podoba, kako prikazovati besedilo, katere črke in velikost črk uporabljati, kako pomembni so slikovni prikazi, kako in na kakšen način uporabljati animacijo, kako prilagoditi ozadje glede na priložnost ali prostor oziroma kako narediti prezentacijo zanimivo ter privlačno in jo tudi samozavestno predstaviti.

PREZENTIRANJE S PPT

Računalniško podprta prezentacija lahko govorca podkrepi ali zasenči. Naučite se zakonitosti dobre prezentacije. Na primer: kakšna naj bo celotna podoba, kako prikazovati besedilo, katere črke in velikost črk uporabljati, kako pomembni so slikovni prikazi, kako in na kakšen način uporabljati animacijo, kako prilagoditi ozadje glede na priložnost ali prostor oziroma kako narediti prezentacijo zanimivo ter privlačno in jo tudi samozavestno predstaviti.

ONLINE NASTOPANJE

Dogodki letošnjega leta so od vseh nas zahtevali hitro prilagoditev in reorganizacijo klasične komunikacije. V času karantene smo vsi začeli komunicirati online, kar pa je od nas zahtevalo nova znanja in prilagoditev starega načina vodenja sestankov, prestavitev novih idej, projektov, produktov itd. Oddaljen način komuniciranja bo marsikatero podjetje ohranilo tudi v prihodnosti, saj virtualna komunikacija prinaša marsikatere prednosti. Iskoristite te prednosti ter se naučite kako verodostojno, suvereno ter zanimivo komunicirati in nastopati online.

ONLINE NASTOPANJE

Dogodki letošnjega leta so od vseh nas zahtevali hitro prilagoditev in reorganizacijo klasične komunikacije. V času karantene smo vsi začeli komunicirati online, kar pa je od nas zahtevalo nova znanja in prilagoditev starega načina vodenja sestankov, prestavitev novih idej, projektov, produktov itd. Oddaljen način komuniciranja bo marsikatero podjetje ohranilo tudi v prihodnosti, saj virtualna komunikacija prinaša marsikatere prednosti. Iskoristite te prednosti ter se naučite kako verodostojno, suvereno ter zanimivo komunicirati in nastopati online.

NASTOP NA KONFERENCAH

Se pripravljate na nastop na konferenci, kjer bo v vas uprtih mnogo pogledov ter luči, vi pa bi želeli zasijati? Pri tem vam lahko pomagamo z enkratnim ali večkratnim treningom, na katerem izpilite svojo nastop in svojo prezentacijo.

NASTOP NA KONFERENCAH

Se pripravljate na nastop na konferenci, kjer bo v vas uprtih mnogo pogledov ter luči, vi pa bi želeli zasijati? Pri tem vam lahko pomagamo z enkratnim ali večkratnim treningom, na katerem izpilite svojo nastop in svojo prezentacijo.

RAZVOJ INTERNIH PREDAVATELJEV

Internim predavateljem v podjetjih pomagamo razvijati in nadgrajevati veščine nastopanja. Sem sodi tudi pomoč pri oplemenitenju predavanj in delavnic s pravo strukturo in vajami za udeležence. Predavatelje lahko podučimo tudi o tehnikah možganom prijaznega učenja, da svojim udeležencem omogočijo pomnjenje in razvoj na večih nivojih.

RAZVOJ INTERNIH PREDAVATELJEV

Internim predavateljem v podjetjih pomagamo razvijati in nadgrajevati veščine nastopanja. Sem sodi tudi pomoč pri oplemenitenju predavanj in delavnic s pravo strukturo in vajami za udeležence. Predavatelje lahko podučimo tudi o tehnikah možganom prijaznega učenja, da svojim udeležencem omogočijo pomnjenje in razvoj na večih nivojih.

STORYTELLING

Zgodbe so močno poslovno orodje, ki ga uspešni govorci uporabljajo v svojih predstavitvah. Če želite navdušiti poslušalce, se lahko naučite, kako povedati dobro zgodbo z vsemi informacijami, ki jih želite posredovati poslušalcem, in na njih pustiti dober vtis.

Zgodbe lahko spremenijo način razmišljanja, reakcije in občutke. Lahko celo zajamejo domišljijo, ilustrirajo ideje, vzbudijo strasti in navdihnejo, kar hladna in trdna dejstva pogosto ne morejo.

STORYTELLING

Zgodbe so močno poslovno orodje, ki ga uspešni govorci uporabljajo v svojih predstavitvah. Če želite navdušiti poslušalce, se lahko naučite, kako povedati dobro zgodbo z vsemi informacijami, ki jih želite posredovati poslušalcem, in na njih pustiti dober vtis.

Zgodbe lahko spremenijo način razmišljanja, reakcije in občutke. Lahko celo zajamejo domišljijo, ilustrirajo ideje, vzbudijo strasti in navdihnejo, kar hladna in trdna dejstva pogosto ne morejo.

POMOČ PRI SNEMANJU VLOGOV IN WEBINARJEV

Vse več podjetij svoje predstavitve objavlja v obliki webinarjev in vlogov na svetovnem spletu. Pri snemanju slednjih je zelo pomembno, da znate na pravilen način, z upoštevanjem zakonitosti komuniciranja in nastopanja, pritegniti svoje poslušalce.

Pri snemanju s kamero se mnogokrat pojavljajo vprašanja, kako vzpostaviti stik s kamero oziroma poslušalci pred ekrani. Pri snemanju vašega glasu pa je pomembno zavedanje, da obstaja velika razlika med branjem in pripovedovanjem.

POMOČ PRI SNEMANJU VLOGOV IN WEBINARJEV

Vse več podjetij svoje predstavitve objavlja v obliki webinarjev in vlogov na svetovnem spletu. Pri snemanju slednjih je zelo pomembno, da znate na pravilen način, z upoštevanjem zakonitosti komuniciranja in nastopanja, pritegniti svoje poslušalce.

Pri snemanju s kamero se mnogokrat pojavljajo vprašanja, kako vzpostaviti stik s kamero oziroma poslušalci pred ekrani. Pri snemanju vašega glasu pa je pomembno zavedanje, da obstaja velika razlika med branjem in pripovedovanjem.

MEDIJSKO NASTOPANJE

Medijsko nastopanje zajema nastopanje na televiziji, radiu ali novinarski konferenci. Zelo pomembno je, da se zavedamo, da je novinarsko vprašanje moč predvideti, vendar pa je le verodostojen nastop zagotovilo, da vam bodo verjeli.

Na treningu medijskega nastopanja se naučite kratko in jasno odgovarjati na novinarska vprašanja, izražati misli brez uporabe mašil, osvojiti ustrezno držo, kako prijazno in suvereno nagovarjati občinstvo ter kako se odzivati na neprijetna vprašanja novinarjev.

MEDIJSKO NASTOPANJE

Medijsko nastopanje zajema nastopanje na televiziji, radiu ali novinarski konferenci. Zelo pomembno je, da se zavedamo, da je novinarsko vprašanje moč predvideti, vendar pa je le verodostojen nastop zagotovilo, da vam bodo verjeli.

Na treningu medijskega nastopanja se naučite kratko in jasno odgovarjati na novinarska vprašanja, izražati misli brez uporabe mašil, osvojiti ustrezno držo, kako prijazno in suvereno nagovarjati občinstvo ter kako se odzivati na neprijetna vprašanja novinarjev.

JAVNI NASTOP

Verjetno ste se že kdaj spraševali, kaj počnejo tisti, ki z vso svojo bitjo predstavljajo svoje ideje
in projekte ter vživeto pripovedujejo zgodbe in navdušijo občinstvo.

 

V čem je njihova skrivnost?

V odličnem nastopu, z verodostojno govorico telesa, jasnim in odločnim glasom ter zanimivo strukturo sporočila.
Za vsem tem pa stoji prava psihična pripravljenost in upravljanje s tremo.

JAVNI NASTOP

Verjetno ste se že kdaj spraševali, kaj počnejo tisti, ki z vso svojo bitjo predstavljajo svoje ideje
in projekte ter vživeto pripovedujejo zgodbe in navdušijo občinstvo.

V čem je njihova skrivnost?

V odličnem nastopu, z verodostojno govorico telesa, jasnim in odločnim glasom ter zanimivo strukturo sporočila.
Za vsem tem pa stoji prava psihična pripravljenost in upravljanje s tremo.

Vizualnost
S pravo vizualnostjo izžarevate svojo samozavest in verodostojnost. Tu govorimo o pravi podobi in govorici telesa.
zz
Avditivnost
Jasno in artikulirano pripovedovanje, s pestrim ritmom in melodijo ter brez motečih mašil, je zaščitni znak dobrega govorca.
Sporočilo
Pravilno strukturirano sporočilo, podkrepljeno z zgodbami in primeri, se poslušalcem vtisne v vizualni in čustveni spomin.
ww
Psihična pripravljenost
Zelo pomembno je, kako razmišljate pred nastopom in med nastopom. Vaše misli namreč upravljajo z vašim telesom, glasom, tremo, osredotočenostjo in umom.
Trema
Trema je del vsakega govorca. S šestimi koraki upravljanja s tremo boste kos še tako zahtevnim izzivom.