OSEBNI RAZVOJ

COACHING

Coaching je v rezultate usmerjen proces posameznikovega razvoja, kjer se osredotočimo na različna področja – poslovna in zasebna, kar znatno vpliva na poslovno sfero.

S pomočjo coachinga oblikujemo korake, ki vodijo posameznika k njegovemu napredku pri reševanju problemov, uvajanju sprememb ter nadgradnji sebe in svojih zmogljivosti.

S pomočjo skrbno izbranih vprašanj posamezniku odpiramo različne možnosti in mu tako pomagamo poiskati zanj najboljšo pot do ciljev in rešitev – posamezniku ne vsiljujemo svojih izkušenj, ampak mu pomagamo krojiti njegove lastne.

Coaching, ki ga izvajamo, je proces, ki zagotavlja izjemno rast na osebnem in poslovnem področju, transformacijo vodstvenih potencialov, razširitev razumevanja lastnih vedenjskih vzorcev, razvoj osebne analize in reševanja ovir zaposlenih ter timov, mentorirancev, klientov – na nov, kreativen, inovativen in predvsem učinkovit način. 

Naš proces coachinga je popolnoma prilagojen vsakemu posamezniku, saj smo mnenja, da je vsak človek individuum in potrebuje svojevrsten pristop ter uporabo njemu primernih metod dela.

COACHING

Coaching je v rezultate usmerjen proces posameznikovega razvoja, kjer se osredotočimo na različna področja – poslovna in zasebna, kar znatno vpliva na poslovno sfero.

S pomočjo coachinga oblikujemo korake, ki vodijo posameznika k njegovemu napredku pri reševanju problemov, uvajanju sprememb ter nadgradnji sebe in svojih zmogljivosti.

S pomočjo skrbno izbranih vprašanj posamezniku odpiramo različne možnosti in mu tako pomagamo poiskati zanj najboljšo pot do ciljev in rešitev – posamezniku ne vsiljujemo svojih izkušenj, ampak mu pomagamo krojiti njegove lastne.

Coaching, ki ga izvajamo, je proces, ki zagotavlja izjemno rast na osebnem in poslovnem področju, transformacijo vodstvenih potencialov, razširitev razumevanja lastnih vedenjskih vzorcev, razvoj osebne analize in reševanja ovir zaposlenih ter timov, mentorirancev, klientov – na nov, kreativen, inovativen in predvsem učinkovit način. 

Naš proces coachinga je popolnoma prilagojen vsakemu posamezniku, saj smo mnenja, da je vsak človek individuum in potrebuje svojevrsten pristop ter uporabo njemu primernih metod dela.

Metode in tehnike dela, ki jih uporabljamo pri coachingu, so:

 • metode Executive coachinga (AOEC London – ICF accredited training)
 • metode Jungian coachinga (dr. Avi Goren Bar – ICF accredited trainig),
 • metode Expressive art therapy and coaching in action (dr. Avi Goren Bar),
 • metode Nevro lingvističnega programiranja (NLP),
 • vprašalniki Strength deployment inventory  (SDI®).

Metode in tehnike dela, ki jih uporabljamo pri coachingu, so:

 • metode Executive coachinga (AOEC London – ICF accredited training)
 • metode Jungian coachinga (dr. Avi Goren Bar – ICF accredited trainig),
 • metode Expressive art therapy and coaching in action (dr. Avi Goren Bar),
 • metode Nevro lingvističnega programiranja (NLP),
 • vprašalniki Strength deployment inventory  (SDI®).

Metode in tehnike dela, ki jih uporabljamo pri coachingu so:

 • metode Executive coachinga (AOEC London – ICF accredited training)
 • metode Jungian coachinga (dr. Avi Goren Bar – ICF accredited trainig),
 • metode Expressive art therapy and coaching in action (dr. Avi Goren Bar),
 • metode Nevro lingvističnega programiranja (NLP),
 • vprašalnike Strength deployment inventory  (SDI®).

OBVLADOVANJE STRESA

»S stresom se soočamo vsi, a le redki so tisti, ki znajo z njim upravljati.«

OBVLADOVANJE STRESA

»S stresom se soočamo vsi, a le redki so tisti, ki znajo z njim upravljati.«

KAJ JE ZA VAS STRES?

KAJ VAS SPRAVLJA V STRES?

KAKO GA DOJEMATE?

KAJ VAM POVZROČA?

KAKO SE Z NJIM ŽE SPOPADATE?

Ljudje smo zaradi hitrega življenjskega tempa in mnogih obveznosti velikokrat izpostavljeni stresu, treba pa je vedeti, da so odzivi na stres od posameznika do posameznika različni. Nekateri se zaradi izpostavljenosti stresu soočajo s pospešenim srčnim utripom, hitrim dihanjem, neodločnostjo, pozabljivostjo, spet drugi s plitkim dihanjem, pretiranim potenjem, pasivnostjo, nezmožnostjo koncentracije, občutkom osamljenosti, anksioznostjo ali celo negativnimi mislimi.

Ljudje smo zaradi hitrega življenjskega tempa in mnogih obveznosti velikokrat izpostavljeni stresu, treba pa je vedeti, da so odzivi na stres od posameznika do posameznika različni. Nekateri se zaradi izpostavljenosti stresu soočajo s pospešenim srčnim utripom, hitrim dihanjem, neodločnostjo, pozabljivostjo, spet drugi s plitkim dihanjem, pretiranim potenjem, pasivnostjo, nezmožnostjo koncentracije, občutkom osamljenosti, anksioznostjo ali celo negativnimi mislimi.

Če se soočate s stresom in stresnimi situacijami v večjih količinah ali v daljšem časovnem obdobju, lahko to usodno vpliva na vaše psihično in fizično zdravje. Produktivnost pri delu se posledično zmanjša, oslabijo se medsebojni odnosi in kvaliteta življenja upada. V takšni situaciji moramo znake stresa prepoznati, s stresom upravljati in tako zmanjšati njegove negativne učinke.

Upravljanje s stresom se začne pri spremembi razmišljanja, dejanj in ravnanja posameznika, za to pa so ključne tehnike obvladovanja stresa:

 • učinkovito upravljanje časa z določanjem prioritet in razdrobitvijo plana,
 • osebna analiza z introspekcija lastnih čustev, hotenj, misli in ciljev za prihodnost,
 • kratke in učinkovite vaje, ki vam pomagajo preiti iz stanja stresa v stanje sproščenosti in novega zagona za opravljanje dela.

Če se soočate s stresom in stresnimi situacijami v večjih količinah ali v daljšem časovnem obdobju, lahko to usodno vpliva na vaše psihično in fizično zdravje. Produktivnost pri delu se posledično zmanjša, oslabijo se medsebojni odnosi in kvaliteta življenja upada. V takšni situaciji moramo znake stresa prepoznati, s stresom upravljati in tako zmanjšati njegove negativne učinke.

Upravljanje s stresom se začne pri spremembi razmišljanja, dejanj in ravnanja posameznika, za to pa so ključne tehnike obvladovanja stresa:

 • učinkovito upravljanje časa z določanjem prioritet in razdrobitvijo plana,
 • osebna analiza z introspekcija lastnih čustev, hotenj, misli in ciljev za prihodnost,
 • kratke in učinkovite vaje, ki vam pomagajo preiti iz stanja stresa v stanje sproščenosti in novega zagona za opravljanje dela.

Če se soočate s stresom in stresnimi situacijami v večjih količinah ali v daljšem časovnem obdobju, lahko to usodno vpliva na vaše psihično in fizično zdravje. Produktivnost pri delu se posledično zmanjša, oslabijo se medsebojni odnosi in kvaliteta življenja upada. V takšni situaciji moramo znake stresa prepoznati, s stresom upravljati in tako zmanjšati njegove negativne učinke.

Upravljanje s stresom se začne pri spremembi razmišljanja, dejanj in ravnanja posameznika, za to pa so ključne tehnike obladovanja stresa:

 • učinkovito upravljanje časa z določanjem prioritet in razdrobitvijo plana,
 • osebna analiza z introspekcija lastnih čustev, hotenj, misli in ciljev za prihodnost,
 • kratke in učinkovite vaje, ki vam pomagajo preiti iz stanja stresa v stanje sproščenosti in novega zagona za opravljanje dela.

OSEBNA BLAGOVNA ZNAMKA

Osebna blagovna znamka je jasen, verodostojen in samozavesten odsev posameznika.

Razvijanje osebne blagovne znamke je močno povezano z razvojem potencialov
posameznika na mnogih področjih:

OSEBNA BLAGOVNA ZNAMKA

Osebna blagovna znamka je jasen, verodostojen in samozavesten odsev posameznika.

Razvijanje osebne blagovne znamke je močno povezano z razvojem potencialov posameznika na mnogih področjih:

KDO SEM

KAKO SE POČUTIM

V KAJ VERJAMEM

KAJ ME MOTIVIRA

KAKO KOMUNICIRAM

KAKO IZGLEDAM

KAKŠNA JE MOJA VIZIJA PRIHODNOSTI

KAKŠNI SO MOJI CILJI

Pri gradnji osebne blagovne znamke delujemo na treh pomembnih nivojih, ki se med seboj povezujejo in ključno vplivajo drug na drugega.

Pri gradnji osebne blagovne znamke delujemo na treh pomembnih nivojih, ki se med seboj povezujejo in ključno vplivajo drug na drugega.

Celostna obravnava posameznika pomeni gradnjo celostne podobe, vedenja, komunikacije in razmišljanja posameznika ter vključuje treninge, coachinge, mentorstvo in svetovanje.

Potek dela:

 • opredelitev ciljev,
 • profiliranje posameznika,
 • ocena posameznikove osebne predstavitve,
 • ocena trenutnega stanja s 360-stopinjsko povratno informacijo,
 • izgradnja načrta razvoja posameznika.

Celostna obravnava posameznika pomeni gradnjo celostne podobe, vedenja, komunikacije in razmišljanja posameznika ter vključuje treninge, coachinge, mentorstvo in svetovanje.

Potek dela:

 • opredelitev ciljev,
 • profiliranje posameznika,
 • ocena posameznikove osebne predstavitve,
 • ocena trenutnega stanja s 360-stopinjsko povratno informacijo,
 • izgradnja načrta razvoja posameznika.
cialis satış